Heesterveld cafe - Amsterdam

.

Het gehele Heesterveld-complex is onder handen genomen. Naast een bouwkundige opknapbeurt is er grotere diversiteit aan bewoners en activiteiten in het complex gehuisvest. Een broedplaats, atelierwoningen, studentenwoningen, een expositieruimte en een café zijn toegevoegd om het gebouw meer zichtbaarder en toegankelijk te maken. Het café staat naast het hoofdgebouw. Het is opgebouwd uit standaard zeecontainers en vormt een sculptuur waar in, tussen en naast gezeten kan worden; een zichtbare en informele ontmoetingsplek. ​

  • Café
  • Heesterveld - Amsterdam
  • opgeleverd in 2015
  • opdrachtgever: Ymere
  • aannemer: van den Engel Bouw Tiel
  • Wim Hanenberg fotografie