Prisma - Delft

Woongebouw Prisma is ontworpen met aandacht voor inpassing in- en oriëntatie op de omgeving. Het gebouw richt zich naar drie zijden met ieder een eigen kwaliteit: de grachtzijde, een pleintje en een groene collectieve binnentuin. De pleingevel is kleinschalig met oog voor de naastliggende panden, de tuingevel is ingetogen en de grachtgevel van het gebouw valt op door de toepassing van baksteen vloerranden en koperen erkers. Deze unieke positionering creëert een diversiteit aan uitzichten en ervaringen voor bewoners. Daarnaast huisvest het gebouw een scala aan woningtypen waardoor het een inclusieve en gevarieerde woonomgeving vormt.

  • 28 appartementen + commerciële ruimte
  • Nieuwe Gracht - Delft
  • in aanbouw
  • opdrachtgever: Prisma Delft b.v. / van Valentijn b.v.
  • aannemer: SBB ontwikkelen en bouwen
  • constructeur: Pieters bouwtechniek
  • brand en bouwfysica: LBP sight