Stadzo - Concept nieuw stedelijk wonen

Stadzo introduceert een vernieuwende aanpak om rustig te kunnen wonen in een kleine, groene gemeenschap te midden van een bruisende hoog stedelijke omgeving met talloze voorzieningen en bedrijvigheid. Straten worden vervangen door groene tuinen en hoven worden toegevoegd. De woningen worden strategisch geplaatst rond deze collectieve hoven, waarbij typologie en omvang zijn afgestemd op de beoogde identiteit van een hof. Langs de straten worden alle voorzieningen geclusterd, waardoor een slimme scheiding ontstaat tussen rustige, verkeersvrije hoven en levendige stedelijke straten.

  • concept voor nieuw stedelijk wonen
  • 1ste prijs BNA/JA prijsvraag, 2010
  • ism Ymere + Proper Stok ontwikkelaars